טיפול ותחזוקה

הוראות לתחזוק הדיסק הקשיח במחשבכםבפרק זה מוסבר כיצד לתחזק את הדיסק הקשיח על מנת לשמור על ביצועים מיטביים. זהו פרק חשוב לכל משתמש מחשב, כיוון שכולנו משתמשים בדיסקים קשיחים, וכולנו מחויבים לשמור עליהם במצב טוב. כמו כן, מוסברות בפרק זה תקלות נפוצות בדיסק ודרכי הפתרון להן.

דפים בנושא זה:

  1. איחוי הדיסק הקשיח
  2. איתור שגיאות בדיסק הקשיח
  3. טיפים לחסכון במקום בדיסק הקשיח
  4. בחן את עצמך: תחזוקת דיסק