תוכנת Partition Magic

חלון Partition Magic

עם הפעלת תוכנת Partition Magic יופיע החלון הראשי. להלן תאור החלקים העיקריים בחלון זה:


חלון תוכנת Partition Magic

להלן הסברים קצרים על כל חלק:

פרוט דיסקים במחשב

בחלק זה תוכלו לראות את כל הכוננים והמחיצות במחשב. לחיצה עליהם תציג מידע מפורט.

מידע מחיצות על הכונן הנבחר

מרגע שבחרתם כונן או מחיצה באזור פירוט דיסקים במחשב, יוצג כאן מידע מלא על הכונן/מחיצה. אם מדובר בכונן, יוצגו גם המחיצות שלו.

תצוגה גרפית של המחיצות

כאן מוצגות כל המחיצות של הכונן הנבחר, בצורה גרפית.

אשפים למשימות נפוצות

אזור זה מכיל חמישה אשפים למשימות הנפוצות ביותר. אשפים אלו מאפשרים בקלות ובמהירות לבצע את המשימות הבאות:

  1. יצירת מחיצה חדשה (Create New Partition).
  2. שינוי גודלה של מחיצה (Resize Partition).
  3. חלק שטח פנוי בין המחיצות (Redistrebute Free Space).
  4. מזג מחיצות (Merge Partitions).
  5. העתק מחיצה (Copy Partition).

האשפים גם ממליצים על הדרך הטובה ביותר לבצע כל מטלה ומטלה.

אחורה: יתרונות Partition Magic על פני FDISK

קדימה: יצירת ומחיקת מחיצות באמצעות Partition Magic