פלטות הנתונים

בכל דיסק קשיח נמצאת פלטת נתונים אחד או יותר, המונחות זה על זה בערמה צפופה. צורתן החיצונית של פלטות הנתונים דומה במידה רבה לתקליטור: הן שטוחות ועגולות, אם כי גודלן קטן מגודל תקליטור.


דיסק Barracuda של חברת Seagate

בניגוד לתקליטור, אחסון המידע על הדיסק הקשיח נעשה בעזרת מגנוט של פני השטח (בתקליטור, הכתיבה נעשית בעזרת שינוי צפיפות החומר המצפה את התקליטור, וכך משתנה הצורה בה האור מוחזר ממנו). למידע נוסף על החומר ממנו עשויה פלטת הנתונים ראו: חומרי הבניה של פלטות הנתונים בדיסק הקשיח.

הבדל נוסף בין תקליטור למגש נתונים הוא שבעוד שהמידע בתקליטור מאוחסן רק בצד אחד של הדיסק, הרי שבפלטת הנתונים, המידע מאוחסן משני הצדדים. לשם כך נדרשים שני ראשים קוראים/כותבים לכל מגש. (למידע נוסף, ראו: הראשים הקוראים/כותבים בדיסק הקשיח.)

כעקרון, פלטות הנתונים פשוטות מאוד. עיקר הפיתוח בנושא זה מתמקד בלייצרן בצורה מדויקת, בכדי להבטיח עבודה חלקה, ואת אמינות המידע הנשמר עליהן.

אחורה: פלטות הנתונים בדיסק הקשיח

קדימה: סידור פלטות הנתונים בדיסק הקשיח