התקנה פיזית

בהתקנת דיסק קשיח חדש ישנם שני שלבים: חיבורו למחשב (נעשה בצורה פיזית - חיבור של כבלים), ואחר-כך הגדרתו במחשב (נעשה בעזרת תוכנה מיוחדת).

בחלק זה נציג את עיקרי ההתקנה הפיזית של דיסק קשיח מסוג IDE/ATA (בניגוד לדיסק SCSI, שאותו מומלץ לבצע בהתקנת מומחה).

הערה חשובה

יש לציין התקנה עצמית של דיסק קשיח אינה מלאכה פשוטה. היא בהחלט אינה מומלצת לאלו שאינם בקיאים, וכן אינה מומלצת במחשבים ישנים (מבוססי פנטיום 1 ומטה).

התקנה עצמית היא על אחריותו של המשתמש. אתר זה מספק אך ורק כללים ששימשו את הכותבים בעת התקנת דיסקים קשיחים על מחשביהם, וכן מידע שנאסף ממקורות שונים.

דפים בנושא זה:

  1. חיבורים חיצוניים בדיסק
  2. כיוון ג'אמפרים בדיסק
  3. כבלי IDE/ATA - זיהוי ובחירת הכבל המתאים
  4. חיבור כבל החשמל לדיסק הקשיח
  5. סוף דבר: הברגת הדיסק למקומו

קדימה: חיבורים חיצוניים בדיסק