הכנה לשימוש

שימוש ב-Format

לאחר ביצוע פעולת FDISK, נותרה עוד פעולה אחת שיש לבצע לפני שניתן להשתמש בדיסק. יש לבצע לו Format.

לשם כך, הפעילו את המחשב מחדש (בעזרת דיסקט האתחול או מערכת ההפעלה בה השתמשתם).

לאחר מכן, עלינו לוודא אילו כוננים חדשים יצרנו. הכנסו למסך הראשי ב-FDISK.

Microsoft Windows 98
Fixed Disk Setup Program
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

FDISK Options


Current fixed disk drive: 1

Choose one of the following:

1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
2. Set active partition
3. Delete partition or Logical DOS Drive
4. Display partition information
5. Change current fixed disk drive


Enter choice: [1]


Press Esc to exit FDISK

בחרו באפשרות 4 (Display partition information).

יוצג מסך הדומה למסך הבא:

Display Partition Information


Current fixed disk drive: 1

Partition  Status   Type    Volume Label  Mbytes   System   Usage
 C: 1         A    PRI DOS                 2048   FAT16       50%
    2              EXT DOS      2048               50%Total disk space is 4096 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)


The Extended DOS Partition contains Logical DOS Drives.
Do you want to display the logical drive information (Y/N)......?[Y]


Press Esc to return to FDISK Options

רשמו את אותיותיהן של כל המחיצות הראשיות שיצרתם בשלבים קודמים. בדוגמא שלנו, מדובר ב-C.

לחצו Y ואז Enter. תקבלו מסך המפרט את פרטי המחיצות הלוגיות:

Display Logical DOS Drive Information


Drv Volume Label  Mbytes  System  Usage
E:                 1024   UNKNOWN   50%
F:                  512   UNKNOWN   25%
G:                  512   UNKNOWN   25%


Total Extended DOS Partition size is 4096 Mbytes (1 MByte = 1048576 bytes)


Press Esc to continue

רשמו את אותיותיהם של הכוננים שלידם רשום UNKNOWN. במקרה שלנו, מדובר ב-E, F, G.

צאו מתוכנת FDISK ע"י הקשת Esc פעמיים.

כעת הגיע העת לבצע Format. חשוב לזכור שפעולה זו מוחקת את כל המידע הקיים בדיסק, לכן, אם תקישו אות המציינת דיסק בעל מידע חשוב, תאבדו מידע יקר! לאחר הקשת פקודת Format, תשאלו האם אתם בטוחים. ודאו שרשמתם את האות הנכונה, ואז הקישו Y.

אם כן, עבור כל אחת מהאותיות שרשמתם (למשל, C) יש לרשום בשורת הפקודה:

A:\>format C:

במקרה שלנו, הפקודות שנפעיל הן:

A:\>format C:
A:\>format E:
A:\>format F:
A:\>format G:

כעת הדיסקים מוכנים לשימוש.

אחורה: קביעת מחיצה פעילה באמצעות FDISK