הראשים הקוראים/כותבים

הסבר כללי

הראשים הקוראים/כתובים אחראים על השלב החשוב ביותר בפעילות הדיסק הקשיח: קריאת מידע מפלטות הנתונים, ואכסון מידע על המגשים.
בכל רגע נתון רק ראש אחד מבין כולם פועל (מטעמי חסכון במעגלים חשמליים). בקר מיוחד מתזמן את הראשים כך שרק אחד יפעל בכל עת.

עלות פיתוח הטכנולוגיה וייצור הראשים הקוראים/כותבים גבוהה ביחס לרכיבים אחרים בדיסק, בגלל הפעילות המדויקת והעדינה הנצרכת מהם. כאשר אוצרים מידע במגש הנתונים, מדובר בעצם ביצירת מספר רב של שדות מגנטיים סמוכים. אם השדות יהיו חזקים מדי או קרובים מדי, תווצר השראה אלקטרומגנטית, שתעוות את המידע שיקרא הראש. אי לכך, ככל שצפיפות המידע בדיסק גדלה, כך השדות המגנטיים הופכים קטנים וחלשים יותר, ויש צורך בראשים עדינים ומדויקים על מנת לזהות כל שדה מגנטי בנפרד.

על-פי רוב, נמצא שיש לנו שני ראשים לכל פלטת נתונים, וזאת מכיוון שלרוב הפלטות יש שני משטחים עליהם נכתב המידע: משטח עליון ומשטח תחתון.

אחורה: הראשים הקוראים/כותבים בדיסק הקשיח

קדימה: עקרונות הפעולה של הראשים הקוראים/כותבים