מערכת הקבצים

הבדלים בין מערכות קבצים שונות

ישנם מספר קריטריונים שמערכות קבצים נבדלות בהם. כאן נסביר את משמעותו של כל קריטריון.

עמידות

בכל מערכת קבצים, היינו רוצים שהיא תהא חסינה ככל הניתן לשגיאות. מדי פעם קורה שמתבצעת קריאה או כתיבה שגויה, ומערכת קבצים טובה מתאפיינת בכך שתקלות קטנות אינן הופכות לתקלות גדולות, אלא מטופלות במקום.

יעילות

מערכת הקבצים צריכה לפעול בזריזות, ולסדר את הקבצים כך שהגישה אליהם תהא מהירה ככל הניתן.

חסכון במקום

מערכת הקבצים צריכה לשאוף לניצול מקסימלי של שטח הדיסק.

גורם מגביל מאוד בעניין זה הוא גישת העבודה עם גושים במקום מגזרים. גודלו של מגזר בדיסק הקשיח הוא 512 בייט. מכאן שבדיסק של 40 ג'יגה-בייט יהיו לנו 80 מיליון מגזרים. שמירת מידע על המידע היושב בכל מגזר תתפוס מקום רב בזכרון, וכן תאט את העבודה ותגרום לסרבול מערכת ההפעלה. אי לכך, נוקטות כל מערכות ההפעלה בגישה של שימוש בגושים.

יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
מיליארד (בד"כ ביחס לבייט). ג'יגה-בייט מספיק לכ-200 קבצי מוסיקה, או שני משחקי מחשב.
יחידת המידע הבסיסית. בית מכיל מספר בין 1 ל- 256..
יחידת המידע הבסיסית. בית מכיל מספר בין 1 ל- 256..
HELPME גוש הוא אוסף של מגזרים סמוכים. גודלו של גוש נע בין סדר גודל של 4 מגזרים ל-64 מגזרים, ומערכת הקבצים עובדת אך ורק עם גושים. הדבר מקטין במידה רבה את כמות המידע שיש לשמור ואת יעילות מערכת ההפעלה, אך גורם לבעיית בזבוז שעלולה להיות חמורה. הבעיה היא שבכל גוש נמצא רק קובץ אחד. אם הקובץ קטן מאוד, שאר המקום בגוש מבוזבז. אם ישנם הרבה קבצים קטנים, הבזבוז נעשה משמעותי.

יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
יתירה מזו, אם לדוגמא גודל גוש הוא 32 מגזרים, וברשותנו קובץ בגודל 33 מגזרים, הוא יאוחסן בשני גושים, כאשר בגוש השני יוותרו 31 מגזרים לא-משומשים!

יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
מערכות קבצים מנסות למנוע את הבזבוז הזה באמצעים שונים.

אחורה: הסבר כללי על מערכת הקבצים

קדימה: מערכות הקבצים בחלונות: FAT, FAT32, NTFS