הכנה לשימוש

מחיקת מחיצות קיימות באמצעות FDISK

לאחר שהפעלתם את תוכנת FDISK (כמתואר ב-), תוכלו למחוק את כל או חלק מהמחיצות הקיימות בדיסק, בכדי לחצוץ את הדיסק כרצונכם.

כל המידע על המחיצות שתמחקו, יימחק יחד איתן. מומלץ תמיד לגבות את כל המידע החשוב לפני כל הפעלה של FDISK.

הגיעו אל המסך הראשי של FDISK:

Microsoft Windows 98
Fixed Disk Setup Program
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

FDISK Options


Current fixed disk drive: 1

Choose one of the following:

1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
2. Set active partition
3. Delete partition or Logical DOS Drive
4. Display partition information
5. Change current fixed disk drive


Enter choice: [1]


Press Esc to exit FDISK

בחרו באפשרות 3.
יופיע המסך הבא:

Delete DOS Partition or Logical DOS Drive


Current fixed disk drive: 1

Choose one of the following:

1. Delete Primary DOS Partition
2. Delete Extended DOS Partition
3. Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition
4. Delete Non-DOS Partition

Enter choice: [ ]


Press Esc to return to FDISK Options

סדר המחיקה הוא כדלהלן: ראשית יש למחוק מחיצות לוגיות (Logical DOS Drives), אחר-כך יש למחוק את המחיצות המורחבות (Extended DOS Partition) ולבסוף את המחיצות הראשיות (Primary DOS Partition). כעקרון, מחיצות לוגיות הן המחיצות החשובות: לכל מחיצה לוגית ישנה אות משלה, כמו C או D. מחיצה מורחבת ישנה רק אחת לכל מחיצה ראשית, ומחיצות ראשיות יש לכל היותר ארבע.

למידע נוסף על מחיצות, ראו: מבנה הדיסק הלוגי: מחיצות.

מחיקת מחיצות לוגיות

במסך המחיקה, בחרו באפשרות 3. יוצג חלון הדומה לחלון הבא, אם כי המידע על המחיצות, ומספר המחיצות, יהיה שונה:

Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition


Drv Volume Label  Mbytes  System  Usage
E:                 1024  FAT16      50%
F:                  512  FAT16      25%
G:                  512  FAT16      25%

    Total Extended DOS Partition size is 2048 Mbytes (1 MByte = 1048576 bytes)

    WARNING! Data in a deleted Logical DOS Drive will be lost.
    What drive do you want to delete...........................? [ ]


Press Esc to return to FDISK Options

בדוגמא שלעיל מוצגות שלוש מחיצות לוגיות. בכדי למחוק מחיצה מסוימת, יש להקיש את האות שלה (למשל, כדי למחוק את המחיצה הראשונה, יש להקיש E ולאחריו לחץ על מקש ה-Enter).
תתווסף השורה הבאה למסך:

Enter Volume Label............................? [            ]

בשלב זה הנכם נדרשים להעתיק את המופיע תחת העמודה Volume Label בשורה המתאימה לאות שבחרתם, וללחוץ Enter. במקרה שלנו, העמודה של Volume Label ריקה, ולכן אנו פשוט לוחצים Enter.

מופיעה שורה נוספת:

Are you sure (Y/N)............................? [N]

יש להקיש Y ואז Enter.

תהליך זה יש לבצע עבור כל מחיצה ומחיצה (או, אם מעוניינים רק במחיקת חלק מהמחיצות, יש למחוק רק אותן).

מחיקת מחיצות מורחבות

לאחר שנמחקו כל המחיצות הלוגיות, יש למחוק את המחיצה המורחבת. חזור למסך המחיקה (ע"י לחיצת Esc) ובחר באפשרות 2 (Delete Extended DOS Partition). יוצג חלון דומה לחלון הבא (כנראה עם גדלי מחיצות שונים מאלו שכאן):

Delete Extended DOS Partition


Current fixed disk drive: 1

Partition  Status   Type    Volume Label  Mbytes   System   Usage
 C: 1         A    PRI DOS   PROGRAMS      2048   FAT16       50%
    2              EXT DOS                 1514               50%

Total disk space is 4096 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)

What partition do you want to delete...........................? [ ]


Press Esc to continue

אם נותרו מחיצות לוגיות תקבל את השורה הבאה במקום אפשרות למחוק:

Cannot delete Extended DOS Partition while logical drives exist.

במקרה זה חזרו ומחקו מחיצות לוגיות נוספות.

כעת, בחרו במחיצה אותה תרצו למחוק. המחיצה היא זו מסוג EXT. במקרה שלנו, זוהי מחיצה 2. לכן אנו בוחרים 2 ונשאלים:

Are you sure (Y/N)............................? [N]

כותבים Y ולוחצים Enter.

מחיקת מחיצות ראשיות

חוזרים למסך המחיקה ע"י הקשת Esc ובוחרים באפשרות 1 (Delete Primary DOS Partition). מופיע המסך הבא:

Delete Primary DOS Partition


Current fixed disk drive: 1

Partition  Status   Type    Volume Label  Mbytes   System   Usage
 C: 1         A    PRI DOS   PROGRAMS      2048   FAT16       50%

Total disk space is 4096 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)

WARNING! Data in the deleted Primary DOS Partition will be lost.
What primary partition do you want to delete..? [1]


Press Esc to return to FDISK Options

בחרו את המחיצה הראשית אותה תרצו למחוק (במקרה שלנו, 1), ולחצו Enter.
תופיע השורה:

Are you sure (Y/N)............................? [N]

לחצו Y ואז Enter.

השלב הבא הוא ליצור מחדש את המחיצות לרצוננו.

אחורה: הכנת דיסק חדש לשימוש באמצעות FDISK

קדימה: יצירת מחיצות בדיסק באמצעות FDISK