מערכת הקבצים

מערכות הקבצים בחלונות

בחלק זה נכיר את מערכות הקבצים של חלונות. למערכות חלונות שונות ייתכנו מערכות קבצים שונות.

מערכת FAT

מערכת FAT היא המערכת הבסיסית ביותר. היא קיימת מאז ימי מערכת דוס (DOS) ואי-לכך היא נתמכת בכל מערכות ההפעלה מסוג חלונות.

שמה של מערכת FAT נגזר מהחלק העיקרי בה: טבלת הקצאות הקבצים (File Allocation Table). במערכת FAT נשמרת על הדיסק טבלה המתארת את מספרי הגושים בהם מאוחסן כל קובץ. הטבלה חשובה מאוד. היא נמצאת בתחילת הדיסק, ויש לה גיבוי נוסף על הדיסק (אם כי, באופן לא חכם במיוחד, הגיבוי נמצא ממש לידה).

יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.

מבנה מערכת FAT. מערכות אחרות דומות בתצורתן לזו.

מערכת FAT תומכת רק בדיסקים עד לגודל של 2 ג'יגה בייט.

מיליארד (בד"כ ביחס לבייט). ג'יגה-בייט מספיק לכ-200 קבצי מוסיקה, או שני משחקי מחשב.
יחידת המידע הבסיסית. בית מכיל מספר בין 1 ל- 256..
מערכת FAT32

במערכת FAT32 שופצה מערכת FAT כך שתוכל לתמוך בדיסקים גדולים יותר. בנוסף לכך, ניתנה האפשרות להקטין את גדלי הגושים, על מנת למנוע בזבוז מקום בדיסק. אולם, לתופעה זו יש מחיר: גודל טבלת ההקצאות הועצם מאוד, ויוצר סרבול בגישה לקבצים. בעוד שמערכת FAT32 היא תחליף טוב למערכת FAT, היא עדיין אינה חפה מבעיות ותוחלף עם הגידול בנפח הדיסקים הקשיחים.

יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
מערכת FAT32 זמינה בחלונות 98, חלונות 2000, חלונות ME וחלונות XP. היא זמינה גם בגרסאות מסוימות של חלונות 95.
מערכת NTFS

מערכת NTFS היא היציבה, המהירה והמתקדמת שבחבורה. מערכת NTFS גם היא משתמשת בטבלת הקצאות, אך שיטת העבודה חכמה יותר (דומה למערכת ניהול הקבצים של UNIX) והגיבוי של טבלת ההקצאות מושם במיקום רחוק מהעותק הראשון. במערכת NTFS כמעט ואין תקלות חסרות-סיבה.

למרבה הצער, מערכת NTFS זמינה רק בחלונות 2000 ובחלונות XP.

אחורה: הבדלים עיקריים בין מערכות קבצים שונות

קדימה: טבלת השוואה בין מערכות הקבצים השונות