איחוי הדיסק

שימוש בכלי מאחה הדיסק של חלונות

כלי המסדר את הקבצים בצורה המבטיחה מהירות מירבית בגישה אליהם.
הכלי 'מאחה הדיסק' (Disk Defragmenter) שמצורף לכל מערכות ההפעלה של חלונות, מסוגל לאחות בחזרה קבצים מפוצלים, ובכך לשפר את ביצועי המחשב עליו הוא מופעל.
כלי המסדר את הקבצים בצורה המבטיחה מהירות מירבית בגישה אליהם.
אין צורך להפעיל את מאחה הדיסק באופן יום-יומי. זהו כלי שעבודתו איטית, ולכן מומלץ להפעילו פעם בשבוע ואפילו פעם בחודש, כאשר המחשב אינו נצרך לזמן מה.

כלי המסדר את הקבצים בצורה המבטיחה מהירות מירבית בגישה אליהם.

הוראות שימוש במאחה הדיסק:

כלי המסדר את הקבצים בצורה המבטיחה מהירות מירבית בגישה אליהם.

חלונות 2000/XP


להפעלת התוכנה:
לחץ: הפעל -> כל התוכניות -> עזרים -> כלי מערכת -> מאחה הדיסק.
כלי המסדר את הקבצים בצורה המבטיחה מהירות מירבית בגישה אליהם.
לחילופין: לחץ הפעל -> המחשב שלי. לחץ עם הלחצן הימני על כונן קשיח כלשהו (למשל - C:) ובחר 'מאפיינים'. עבור לחוצץ 'כלים' ושם תחת 'איחוי' לחץ על 'מאחה הדיסק'.

כלי המסדר את הקבצים בצורה המבטיחה מהירות מירבית בגישה אליהם.
יופיע החלון של מאחה הדיסק.
כלי המסדר את הקבצים בצורה המבטיחה מהירות מירבית בגישה אליהם.
לחץ על 'נתח' כדי לדעת האם נדרש כבר לעשות איחוי.
אם כן, מאחה הדיסק יציע להתחיל לבצע איחוי מיד. לחילופין, תוכל ללחוץ על 'איחוי' כדי להתחיל לאחות, בכל זמן שתחפוץ.
כלי המסדר את הקבצים בצורה המבטיחה מהירות מירבית בגישה אליהם.
מאחה הדיסק יציג את התקדמותו לאורך הזמן ויצייר תרשים סכמטי של מבנה הקבצים בדיסק. נתונים אלו הם להמחשה ויזואלית בלבד, ואין כל צורך להבין את משמעותם.
כלי המסדר את הקבצים בצורה המבטיחה מהירות מירבית בגישה אליהם.
עם סיום הפעולה, מאחה הדיסק יודיעכם שהושלם איחוי הדיסק.

כלי המסדר את הקבצים בצורה המבטיחה מהירות מירבית בגישה אליהם.

חלונות 95/98


לחץ: התחל -> תוכניות -> עזרים -> כלי מערכת -> מאחה הדיסק.
כלי המסדר את הקבצים בצורה המבטיחה מהירות מירבית בגישה אליהם.
לחילופין: לחץ על המחשב שלי. לחץ עם הלחצן הימני על כונן קשיח כלשהו (למשל - C) ובחר 'מאפיינים'. עבור לחוצץ 'כלים' ושם תחת 'איחוי' לחץ על 'מאחה הדיסק'.
כלי המסדר את הקבצים בצורה המבטיחה מהירות מירבית בגישה אליהם.
יופיע החלון של מאחה הדיסק. לחץ על 'התחל' בכדי לאחות. בסיום הפעולה יודע מאחה הדיסק על השלמתה.

כלי המסדר את הקבצים בצורה המבטיחה מהירות מירבית בגישה אליהם.
כלי המסדר את הקבצים בצורה המבטיחה מהירות מירבית בגישה אליהם.

הערות וטיפים:

 • לעתים, בעיקר בזמן איחוי דיסקים גדולים, ייתכן שתחשבו שמאחה הדיסק "נתקע" כאשר המד שלו הגיע ל- 1%. אין מה לחשוש, מדובר בתפקוד תקין של מאחה הדיסק.
  כלי המסדר את הקבצים בצורה המבטיחה מהירות מירבית בגישה אליהם.
  כלי המסדר את הקבצים בצורה המבטיחה מהירות מירבית בגישה אליהם.
 • כדי שמאחה הדיסק יפעל בצורה הטובה ביותר, כדאי לדאוג שתמיד יהיה על הדיסק הקשיח מקום פנוי בנפח של 15% מהנפח הכולל. לדוגמה, בדיסק של 10 ג'יגה-בייט, מומלץ שיהיה מקום פנוי של לפחות 1.5 ג'יגה-בייט. כדי לבדוק כמה מקום פנוי יש בדיסק שלכם, הכנסו למחשב שלי, לחצו עם הלחצן הימני על הדיסק המבוקש (למשל, C) ובחרו 'מאפיינים'. חלון המידע יראה לכם כמה מקום פנוי יש בדיסק.
  כלי המסדר את הקבצים בצורה המבטיחה מהירות מירבית בגישה אליהם.
  מיליארד (בד"כ ביחס לבייט). ג'יגה-בייט מספיק לכ-200 קבצי מוסיקה, או שני משחקי מחשב.
  מיליארד (בד"כ ביחס לבייט). ג'יגה-בייט מספיק לכ-200 קבצי מוסיקה, או שני משחקי מחשב.
  יחידת המידע הבסיסית. בית מכיל מספר בין 1 ל- 256..
  יחידת המידע הבסיסית. בית מכיל מספר בין 1 ל- 256..
 • PAUSE

אחורה: מדוע ביצועי הדיסק נפגעים לאורך הזמן?