תוכנת Partition Magic

שימוש בתוכנה Partition Magic ליצירת ומחיקת מחיצות.

יצירת מחיצה

 1. לחץ על סימון של שטח פנוי (Unallocated).
 2. לך לתפריט Operations בחלק העליון ובחר Create. לחילופין, לחץ על הסימון עם הלחצן הימני ובחר Create.
 3. בחר את סוג המחיצה (Primary או Logical) וכן את מערכת הקבצים שלה (FAT/FAT32/NTFS).
 4. בחר את גודלה (באחוזים או במספר מגה-בייט).
  מיליון (בד\"כ ביחס לבייט). קובץ מוסיקה ממוצע תופס כחמישה מגה-בייט.
  יחידת המידע הבסיסית. בית מכיל מספר בין 1 ל- 256..
 5. לחץ OK.
 6. בחלק התחתון של המסך, לחץ Apply Changes.

בסרטון ההדגמה הבא נוצרות שתי מחיצות חדשות על כונן D.

מחיקת מחיצה

 1. לחץ על המחיצה אותה ברצונך למחוק.
 2. לך לתפריט Operations בחלק העליון ובחר Delete. לחילופין, לחץ על המחיצה עם הלחצן הימני ובחר Delete.
 3. לחץ OK.

בסרטון ההדגמה הבא נמחקת המחיצה I.

אחורה: היכרות עם חלון תוכנת Partition Magic