פלטות הנתונים


הדיסק הקשיח הקטן בעולם, מתוצרת IBM

פלטות הנתונים הן הרכיב בדיסק הקשיח עליו נשמר, בעצם, המידע. בפרק זה מוסברים מאפיינים של פלטות הנתונים.

דפים בנושא זה:

  1. הסבר כללי על פלטות הנתונים בדיסק הקשיח
  2. סידור פלטות הנתונים בדיסק הקשיח
  3. חומרי הבניה של פלטות הנתונים בדיסק הקשיח
  4. צפיפות הנתונים בדיסק הקשיח
  5. בחן את עצמך: פלטות הנתונים

קדימה: הסבר כללי על פלטות הנתונים בדיסק הקשיח