הראשים הקוראים/כותבים

כיצד מתמצא הראש הקורא/כותב בדיסק?

על מנת לדעת לקרוא מידע מבוקש מהדיסק, או לכתוב מידע לדיסק (למיקום נתון מראש), חייב הראש הקורא/כותב לדעת היכן הוא נמצא בכל עת. לצורך כך, מוקדש חלק מהדיסק לצורך התמצאות הראש. כיום מקובלות שתי טכנולוגיות עיקריות: משטח סרבו (Servo), ומידע סרבו מבוזר.


משמאל מוצגת הטכנולוגיה הישנה המתבססת על משטח Servo בעוד שמימין מוצגת הגישה החדשה של ביזור המידע

משטח סרבו (Servo)

משטח הסרבו הינו טכנולוגיה ותיקה ומוכחת. הרעיון הוא פשוט מאוד: מכיוון שהראשים הקוראים/כותבים נמצאים תמיד מעל לאותה הנקודה בדיסק, ניתן להשתמש באחד הראשים לשם דיווח על מיקום, ובכל השאר כדי לקרוא מידע.
כלומר, משטח שלם מוקדש כולו לנתוני מיקום. על המשטח נכתב מידע המייצג את המיקום בכל נקודה ונקודה, ובכל פעם שנדרשת התמצאות בדיסק, הראש של פלטת הסרבו קורא את המיקום המדויק מהמשטח.

עקב טכנולוגיה זו, תוכלו לראות לעתים דיסקים שלהם מספר אי-זוגי של משטחי נתונים. בדרך-כלל לכל פלטת נתונים ישנם שני משטחים (מעליו ומתחתיו), ולכן מספר המשטחים תמיד יהיה זוגי. בטכנולוגית משטח סרבו, מופקע אחד המשטחים הללו לצרכי מיקום ולכן אנו נותרים עם מספר אי-זוגי של משטחים.

למשטח הסרבו יש היתרון של פשטות הישום והתפעול, והוא אכן אומץ בשל כך על-ידי יצרנים רבים. אולם יש למשטח הסרבו שתי רגישויות:

  1. באם נשרט משטח הסרבו, הדיסק יוצא מכלל שימוש, וזאת למרות שרוב הדיסק עדיין תקין וניתן היה לנצלו.
  2. לעתים, בעבודה מאומצת של הדיסק, נוצר חום במשטחים מסוימים, והם מתרחבים מעט. אם קיים הבדל כזה בין משטח הסרבו לבין המשטח ממנו אנו רוצים לקרוא, ייתכן שהראש במשטח הסרבו יהיה במיקום אחד, בעוד שהראש על המשטח השני יהיה במיקום מעט שונה, ונקבל קריאה או כתיבה קלוקלת.

מידע סרבו מבוזר

בטכנולוגיה זו, שהחליפה את טכנולוגית הסרבו כמעט לחלוטין, מוקצים אזורים מיוחדים בכל מסילה לשם התמצאות. מדובר ברווחים קטנים שבין מגזרים או גושים ועליהם מידע התמצאותי. בטכנולוגיה זו מושמים קטעי ההתמצאות בכל המשטחים בדיסק, וכך אין השפעה של חום על קריאה נכונה, וכן ניתן להמשיך להשתמש ברוב הדיסק, אפילו אם אחד המשטחים נשרט.

יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.

אחורה: טכנולוגיות ראשי קריאה/כתיבה

קדימה: בחן את עצמך: הראשים הקוראים/כותבים