מערכת הקבצים

המידע בכל מחשב PC מיוצג באמצעות קבצים (files). כל קובץ מייצג פיסת מידע אחת, כאשר עשרות, מאות ואלפי קבצים מצטרפים יחדיו להפעלתה של תוכנה.
הקבצים מאורגנים יחד בספריות (directories), אשר לא מכבר הוחל לקרוא להן תיקיות (folders).

בכל תיקיה נמצאים קבצים, ותת-תיקיות הקשורות אליה. מבנה התיקיות הוא היררכי - ישנה תיקיה ראשית (תיקית "המחשב שלי") ותחתיה תיקיות, שלכל אחת תת-תיקיות משלה. כל תיקיה מכילה (באופן תאורטי, היישום נתון בידי המשתמש) קבצים בעלי קשר לוגי בין איש לרעהו. לדוגמא, ייתכן שתהיה לנו תיקיה עם תמונות של המשפחה. אם תיקיה זו תכיל המון קבצים, ונרצה לסדרה, ניצור תת-תיקיה לתמונות של הילד, תת-תיקיה לתמונות של הילדה, תת-תיקיה לתמונות של הכלב וכו'.

מערכת הקבצים דואגת לסדר את הקבצים על הדיסק כך שתדע היכן שוכן כל קובץ. כמו כן המערכת מנסה לסדר את הקבצים בדיסק כך שמהירות השליפה שלהם מהדיסק תהיה קטנה ככל האפשר. למשל, משתדלת מערכת הקבצים לשים קבצים השוכנים באותה תיקיה, במיקומים קרובים על-גבי הדיסק, מתוך ההנחה שאם פנינו לאחד הקבצים, נרצה בזמן הקרוב לפנות גם לקבצים נוספים מתיקיה זו.

בכל מערכת קבצים מוקדש חלק מהדיסק למידע פנימי של מערכת הקבצים עצמה. במיקום זה נשמר מידע כמו - סוג מערכת הקבצים, וטבלה המתארת היכן בדיסק שמור כל קובץ. בדר"כ ממספרים את הגושים בדיסק במספרים בסדר עולה, כאשר החלק המוקדש למערכת הקבצים נמצא ב"תחילת" הדיסק, כלומר החל מהמקום המתויג 0.

יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.

אחורה: מערכת הקבצים בדיסק הקשיח

קדימה: הבדלים עיקריים בין מערכות קבצים שונות