ממשקים

ממשק הדיסק מטפל בדרך בה הדיסק 'משוחח' עם שאר המחשב. בפרק זה נסקור מאפיינים וסוגים של ממשקים.

דפים בנושא זה:

  1. ממשק הדיסק הקשיח: סקירה כללית
  2. ממשקי IDE/ATA
  3. ממשק SCSI
  4. טבלת השוואה: IDE/ATA מול SCSI
  5. בחן את עצמך: ממשקים

קדימה: ממשק הדיסק הקשיח: סקירה כללית