ארגון הנתונים הפיזי

בכל דיסק קשיח ישנה חלוקה למספר מסוים של תאים, אשר כל אחד מהם מכיל כמות מסוימת של מידע. בהמשך נראה שתאים אלו הם מגזרים או גושים.

יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
החלוקה לתאים מתבצעת ע"י יצרן הדיסק, אולם המשתמש יכול לנסות ולשנותה במקרים מסוימים, אם כי אין בכך שום תועלת למשתמש היומיומי.

מערכת ההפעלה שומרת קבצים במפוזר בדיסק. בדרך כלל, נדרשים מספר תאים בכדי לאחסן קובץ אחד. מערכת ההפעלה שומרת רשימה שבה רשומים התאים בהם מאוחסן כל קובץ. כאשר נדרש הקובץ, פונה המערכת לבקר הדיסק ומבקשת את המידע מהתאים המתאימים, ובקר הדיסק דואג להניע את הראשים הקוראים/כותבים למקומות הנכונים, ולהשיב את תוכן התאים.

בהמשך נכיר את המונחים הנפוצים עבור ארגון תאים אלו.

אחורה: ארגון הנתונים הפיזי על פלטות הנתונים

קדימה: מגזרים