התקנה פיזית

חיבור החשמל

מצאו כבל חשמל פנוי במערכת. כבלי חשמל נראים כך:


חיבור חשמל תקני בתוך המארז

חברו אותו לדיסק הקשיח (יש רק צורה אחת שבה תצליחו, בגלל הצורה בה מעוצב השקע). הדיסק אמור להראות כרגע כך:


דיסק מחובר במלואו

אחורה: כבלי IDE/ATA - זיהוי ובחירת הכבל המתאים

קדימה: סוף דבר: הברגת הדיסק למקומו