הכנה לשימוש

הפעלת תוכנת FDISK

תוכנת FDISK מאפשרת לקבוע את החציצה של דיסק קשיח.

חשוב מאוד: כל מידע הקיים בדיסק עליו תתבצע העבודה - ימחק!
באם הנכם מתקינים דיסק במערכת, והנכם מתעתדים להתקין עליו מערכת הפעלה מסוג חלונות 95, 98, ME, תאלצו להפעיל את המחשב באמצעות דיסקט אתחול (ראו הכנת דיסק חדש לשימוש באמצעות FDISK). אם אתם מתעתדים להתקין חלונות 2000 או XP אינכם נדרשים להשתמש ב-FDISK (ראו הכנת דיסקט אתחול בחלונות 98).

אם הפעלתם את התוכנה מדיסקט אתחול, תוכנת FDISK מופעלת ע"י רשימת שם הפקודה שלה:

A:\>fdisk

אם אתם נמצאים בתוך חלונות לחצו: התחל -> הרץ, וכתבו FDISK.

יתקבל מסך ועליו הטקסט הבא:

Your computer has a disk larger than 512 MB. This version of Windows includes improved support for large disks, resulting in more efficient use of disk space on large drives, and allowing disks over 2 GB to be formatted as a single drive.

IMPORTANT: If you enable large disk support and create any new drives on this disk, you will not be able to access the new drive(s) using other operating systems, including some versions of Windows 95 and Windows NT, as well as earlier versions of Windows and MS-DOS. IN addition, disk utilities that were not designed explicitly for the FAT32 file system will not be able to work with this disk. If you need to access this disk with other operating systems or older disk utilities, do not enable large drive support.

Do you wish to enable large disk support (Y/N)...........? [N]

השאלה הנשאלת היא האם להשתמש במערכת הקבצים FAT32 המתקדמת (להסברים על מערכות קבצים, ראו: טבלת השוואה בין מערכות הקבצים השונות). באם ברשותכם מערכת חלונות 98 או ME, מומלץ ללחוץ Y. באם ברשותכם מערכת חלונות 95 ואינכם בטוחים אם ישנה תמיכת FAT32, לחצו N.

משמעות הבחירה היא שאם לחצתם N ויש ברשותכם דיסק בנפח גדול משני ג'יגה בייט, תהיו חייבים לחלקו לכמה מחיצות שכל אחת אינה גדולה משני ג'יגה בייט (בדיסקים חדשים, זהו סיוט...).

מיליארד (בד"כ ביחס לבייט). ג'יגה-בייט מספיק לכ-200 קבצי מוסיקה, או שני משחקי מחשב.
מיליארד (בד"כ ביחס לבייט). ג'יגה-בייט מספיק לכ-200 קבצי מוסיקה, או שני משחקי מחשב.
יחידת המידע הבסיסית. בית מכיל מספר בין 1 ל- 256..
יחידת המידע הבסיסית. בית מכיל מספר בין 1 ל- 256..
לאחר מכן יופיע התפריט הראשי:

Microsoft Windows 98
Fixed Disk Setup Program
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

FDISK Options


Current fixed disk drive: 1

Choose one of the following:

1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
2. Set active partition
3. Delete partition or Logical DOS Drive
4. Display partition information
5. Change current fixed disk drive


Enter choice: [1]


Press Esc to exit FDISK

מסך זה מציג את האפשרויות העומדות לרשותכם.

Create DOS partition or Logical DOS Drive

יוצר מחיצה חדשה בדיסק.

Set active partition

קובע היכן נמצאת מערכת ההפעלה. נקבע אוטומטית להיות המחיצה הראשונה אותה אתם יוצרים בדיסק, אך ניתן לשינוי. (לעתים, מערכת ההפעלה דואגת לשינוי הנדרש.)

Delete partition or Logical DOS Drive

מוחק מחיצה מהדיסק.

Display partition information

מציג מידע על כל המחיצות בדיסק.

Change current fixed disk drive

אפשרות זו מופיעה רק כאשר מספר דיסקים מותקנים במערכת. במקרה זה, נוכל לבחור עם איזה דיסק אנו עובדים (כדאי לוודא שלא מתבלבלים ע"י הצגת מידע מחיצות, לאחר שינוי דיסק). סדר הקדימויות במספור דיסקים הוא:

  1. דיסק במצב Master/Single המחובר לכבל IDE/ATA ראשי.
  2. דיסק במצב Slave המחובר לכבל IDE/ATA ראשי.
  3. דיסק במצב Master/Single המחובר לכבל IDE/ATA משני.
  4. דיסק במצב Slave המחובר לכבל IDE/ATA משני.

אחורה: הכנת דיסקט אתחול בחלונות 98

קדימה: מחיקת מחיצות בדיסק באמצעות FDISK