התקנה פיזית

הבריגו את הדיסק הקשיח כפי שנראה בתמונה שלהלן. אם ישנו כונן תקליטונים (דיסקטים), הבריגו את הדיסק היישר מתחת לכונן זה.


דיסק מוברג למקום, מחובר במלואו

אחורה: חיבור כבל החשמל לדיסק הקשיח