הכנה לשימוש

יצירת מחיצות בדיסק באמצעות FDISK

לאחר שמחקנו מחיצות קיימות בדיסק, נרצה ליצור מחיצות חדשות. כעקרון, רצוי מאוד ליצור מחיצה אחת גדולה, אלא אם אתם עובדים ב-FAT16, ואז כדאי ליצור הרבה מחיצות קטנות שגודל כל אחת אינו עולה על 2048 מגה-בייט.

מיליון (בד\"כ ביחס לבייט). קובץ מוסיקה ממוצע תופס כחמישה מגה-בייט.
יחידת המידע הבסיסית. בית מכיל מספר בין 1 ל- 256..
במחשבים עליהם תותקן חלונות 98, אין צורך ליצור מחיצות מורחבות או לוגיות, מספיק ליצור מחיצה ראשית אחת שגודלה כגודל הדיסק כולו!

הגיעו למסך הראשי של FDISK:

Microsoft Windows 98
Fixed Disk Setup Program
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

FDISK Options


Current fixed disk drive: 1

Choose one of the following:

1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
2. Set active partition
3. Delete partition or Logical DOS Drive
4. Display partition information
5. Change current fixed disk drive


Enter choice: [1]


Press Esc to exit FDISK

בחרו באפשרות 1.
יופיע מסך יצירת מחיצות:

Create DOS Partition or Logical DOS Drive


Current fixed disk drive: 1

Choose one of the following:

1. Create Primary DOS Partition
2. Create Extended DOS Partition
3. Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition

Enter choice (1)


Press Esc to return to FDISK Options

יצירת מחיצות ראשיות

בחרו באפשרות 1 (Create Primary DOS Partition). תופיע השאלה:

Create Primary DOS Partition


Current fixed disk drive: 1

Do you wish to use the maximum available size for a Primary DOS Partition
and make the partition active (Y/N) ........................[Y]Press Esc to continue

אם הנכם רוצים מחיצה אחת שגודלה כגודל הדיסק כולו, לחצו Y ואז Enter. אין צורך ליצור מחיצות נוספות (מורחבות ולוגיות) ותוכלו היישר לדלג לשלב: שימוש ב-Format לאתחול מחיצות.

אם תבחרו N ותלחצו Enter תקבלו את המסך הבא:

Create Primary DOS Partition


Current fixed disk drive: 1

Total disk space is 4096 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)
Maximum space available for partition is 1610 Mbytes (100%)

Enter partition size in Mbytes or percent of disk space (%) to
create Primary DOS Partition ..................................: [4096]

No partitions defined


Press Esc to return to FDISK Options

הקישו את גודל המחיצה בה אתם מעוניינים, במגה-בייטים. אצלנו, למשל, נקיש 1024. יתקבל המסך הבא:

מיליון (בד\"כ ביחס לבייט). קובץ מוסיקה ממוצע תופס כחמישה מגה-בייט.
יחידת המידע הבסיסית. בית מכיל מספר בין 1 ל- 256..
Create Primary DOS Partition

Current fixed disk drive: 1

Partition  Status   Type    Volume Label  Mbytes   System   Usage
C: 1               PRI DOS                1024     UNKNOWN    25%Primary DOS Partition created


Press Esc to continue

חזור למסך יצירת מחיצות ע"י Esc.

יצירת מחיצה מורחבת

בחר באפשרות 2 (Create Extended DOS Partition) במסך יצירת מחיצות. יופיע החלון:

Create Extended DOS Partition


Current fixed disk drive: 1

Partition  Status   Type    Volume Label  Mbytes   System   Usage
 C: 1              PRI DOS                 1024   UNKNOWN     25%

Total disk space is 4096 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)
Maximum space available for partition is 3072 Mbytes ( 75%)

Enter partition size in Mbytes or percent of disk space (%) to
create an Extended DOS Partition .............................: [3072]

Press Esc to return to FDISK Options

לחץ Enter. תווצר מחיצה מורחבת על כל המקום הפנוי בדיסק. לחילופין, תוכל לציין את גודלה הרצוי של המחיצה ואז ללחוץ Enter.

יצירת מחיצות לוגיות

מתפריט יצירת המחיצות בחר 3 (Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition).

יופיע המסך:

Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition


No logical drives defined

Total Extended DOS Partition size is 2048 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)
Maximum space available for logical drive is 2048 Mbytes (100%)

Enter logical drive size in Mbytes or percent of disk space (%)... [2048]


Press Esc to return to FDISK Options

הכנס את גודלה הרצוי של המחיצה הלוגית הנדרשת, והקש Enter. יופיע מסך הדומה למסך הבא:

Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition


Drv  Volume Label  Mbytes   System   Usage
D:                 1024     UNKNOWN    50%

Total Extended DOS Partition size is 2048 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)
Maximum space available for logical drive is 1024 Mbytes ( 50%)

Enter logical drive size in Mbytes or percent of disk space (%)... [1024]

Logical DOS Drive created, drive letters changed or added


Press Esc to return to FDISK Options

לאחר מספר הוספות, ייראה המסך בדומה לזה:

Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition


Drv  Volume Label  Mbytes   System   Usage
D:                  1024    UNKNOWN    50%
E:                   512    UNKNOWN    25%
F:                   512    UNKNOWN    25%

All available space in the Extended DOS Partition
is assigned to logical drives


Press Esc to continue

כעת סיימנו הגדרת מחיצות. לחצו Esc פעמיים על מנת לחזור לתפריט הראשי.

אחורה: מחיקת מחיצות בדיסק באמצעות FDISK

קדימה: קביעת מחיצה פעילה באמצעות FDISK