ארגון הנתונים הפיזי

גלילים (cylinders)

אוסף כל המסילות במרחק זהה מהמרכז, על פני כל המשטחים.
גליל הוא אוסף כל המסילות בכל פלטות הנתונים הנמצאות במרחק זהה מציר הסיבוב.

אוסף כל המסילות במרחק זהה מהמרכז, על פני כל המשטחים.
אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.
הגליל הוא יחידת המידע הגדולה ביותר שכלל הראשים הקוראים/כותבים יכולים לקרוא מבלי שהזרוע המכנית תאלץ להזיזם. אי לכך, קריאת המידע על גליל מהירה מאוד ביחס לקריאת מידע שווה-ערך בגודלו לגליל המפוזר בצורה אקראית בדיסק.
אוסף כל המסילות במרחק זהה מהמרכז, על פני כל המשטחים.
אוסף כל המסילות במרחק זהה מהמרכז, על פני כל המשטחים.
אוסף כל המסילות במרחק זהה מהמרכז, על פני כל המשטחים.

אחורה: מסילות

קדימה: גושים