מערכת הקבצים

מבנה הדיסק הלוגי: גושים

יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
יחידת הקלט/פלט הקטנה ביותר בדיסק היא המגזר. המגזר הוא יחידה קטנה, בדרך-כלל 512 בייט.

יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית. בית מכיל מספר בין 1 ל- 256..
מערכת ניהול הקבצים צריכה לשמור את מיקומי המגזרים שבהם שמור כל קובץ. אולם, שמירת מיקומי המגזרים בטבלה, ייצור טבלה גדולה כל-כך, שתהפוך את פעולת המחשב ללא-יעילה (בגלל הזמן שייקח לחפש את מיקומו של כל קובץ). אי לכך, מוגדרים בדיסק גושים.

יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
גוש הוא מקבץ של מגזרים (בין 4 ל-64). מערכת ניהול הקבצים עובדת אך ורק עם גושים, וכך גודל הטבלה מצטמצם. מאידך, לעתים מתבזבז מיקום בדיסק, מכיוון שרק חלק מהמגזרים בתוך גוש מסוים מנוצלים, והשאר נותרים ריקים.

יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
במערכת הקבצים FAT בעיית הבזבוז חמורה במיוחד. בשאר המערכות, הבעיה פחותה. בכל מקרה, כיום, מערכת ההפעלה חלונות דואגת אוטומטית לבחור גודל גוש כזה שיהווה פשרה בין בזבוז מקום, לבין שיקולי יעילות.
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.

אחורה: טבלת השוואה בין מערכות הקבצים השונות

קדימה: מבנה הדיסק הלוגי: מחיצות