התקנה פיזית

ג'אמפרים

ג'אמפרים נצרכים בכדי לאפשר לשני דיסקים לעבוד במקביל. אולם, יש לכוונם גם כאשר יש רק דיסק אחד במערכת.

מהם הג'מפרים והיכן הם? הבה נתבונן בדיסק לדוגמא:


חיבורי הדיסק הקשיח

אזור הג'אמפרים בתמונה זו מודגש. הפיסה הלבנה מכונה ג'אמפר, וע"י מיקומה מחדש ניתן לשנות את תצורת הדיסק. אולם, כיצד נדע היכן למקמה??
לצורך כך יש להתבונן בהנחייה מיוחדת המופיעה על צידו העליון של הדיסק:


הוראות לכיוון ג'אמפרים הנמצאות על גב הדיסק

כאשר אין עוד דיסק קשיח במחשב, יש לכוון את הג'אמפר למצב Single.
כאשר יש עוד דיסק במחשב, אחד הדיסקים צריך להיות במצב Master (הדיסק עליו נמצאת חלונות) והדיסק השני צריך להיות מוגדר כ-Slave.

להלן תמונות המראות את הדיסק במצב Single, Master, Slave. כוונו את הדיסק הקשיח כנדרש לכם.


דיסק מכוון למצב single

דיסק מכוון למצב master

דיסק מכוון למצב slave

אחורה: חיבורים חיצוניים בדיסק

קדימה: כבלי IDE/ATA - זיהוי ובחירת הכבל המתאים