הראשים הקוראים/כותבים


צמד ראשים קוראים/כותבים, ללא הפלטה שביניהם

הראשים הקוראים/כותבים מהווים רכיב מרכזי וחשוב בתוך הדיסק הקשיח. תפקידם הוא לקרוא את המידע הכתוב על גבי פלטות הנתונים, ולהעבירו לבקר הדיסק - משם יועבר הלאה.

בפרק זה נדון באופן תפקודם של הראשים הקוראים/כותבים ושיפורי הטכנולוגיה בתחום זה.

דפים בנושא זה:

  1. הסבר כללי על הראשים הקוראים/כותבים
  2. עקרונות הפעולה של הראשים הקוראים/כותבים
  3. מרווח הקריאה בין הראש הקורא/כותב לבין מגש הנתונים
  4. הסבר על קריסת ראש קורא/כותב
  5. טכנולוגיות ראשי קריאה/כתיבה
  6. קביעת המיקום בדיסק על-ידי הראש הקורא/כותב
  7. בחן את עצמך: הראשים הקוראים/כותבים

קדימה: הסבר כללי על הראשים הקוראים/כותבים