ארגון הנתונים הפיזי

ישנם שני רבדים לעבודה עם מידע בדיסק הקשיח: רובד פיזי ורובד לוגי.

המידע בדיסק יושב בתוך תאים ממוספרים, אולם המשתמש אינו מודע כלל לתאים בהם מאוחסן כל קובץ. המשתמש מודע אך ורק לקבצים ולספריות בהן יושבים הקבצים.

המידע שמקבל המשתמש (ספריות, קבצים) הוא מידע לוגי. זהו מידע המסודר ע"פ הגיון פנימי המייחס קשר בין תכניהם של קבצים היושבים באותה הספריה. לא כך מהבחינה הפיזית.

המידע הפיזי על הדיסק הקשיח מפוזר בדרך כלל ללא שום סידור הגיוני. כתיבת קובץ לדיסק נעשית היכן שישנם תאים פנויים, ונסיון לסדר קבצים דומים ביחד הופך את העבודה לאיטית מאוד. אי לכך, ישנה הפרדה בין שני סוגי הסידורים.

בחלק זה יוסברו עיקרי הארגון הפיזי של הנתונים.

דפים בנושא זה:

  1. הסבר כללי על ארגון הנתונים הפיזי בדיסק הקשיח
  2. מגזרים
  3. מסילות
  4. גלילים
  5. גושים
  6. תמצית: ארגון הנתונים הפיזי
  7. בחן את עצמך: ארגון הנתונים הפיזי

קדימה: הסבר כללי על ארגון הנתונים הפיזי בדיסק הקשיח