חסכון במקום

השימוש בכלי 'מנקה הדיסק'

הכלי 'מנקה הדיסק' נועד לפנות קבצים זמניים ומיותרים מהמחשב, באופן אוטומטי. שימוש קבוע במנקה הדיסק יבטיח שעל מחשבכם יישמר רק מידע נצרך, ויחסוך מקום.

עם זאת, מומלץ שלא לנקות קבצים זמניים בתכיפות גבוהה, אלא רק בתכיפות בינונית ומעלה (פעם בשבוע, למשל), וזאת מכיוון שחלק מהקבצים הזמניים משמשים להאצת פעולת המחשב, ויצירתם מחדש (לאחר שמחקתם אותם) תגרום להאטה זמנית. מדוע, אם כן, אני מוחקים את הקבצים הללו? התשובה היא שרוב הקבצים הזמניים מיותרים לחלוטין, ולכן יש צורך מדי פעם למחקם.

הפעלת סורק הדיסק

כלי המתקן שגיאות בדיסק.

חלונות 2000/XP

לחץ: הפעל->כל התוכניות->עזרים->כלי מערכת->מנקה הדיסק.
לחילופין: לחץ הפעל->המחשב שלי. לחץ לחיצה ימנית על כונן הדיסק הקשיח (למשל, C). בחר 'מאפיינים'. לחץ על הכפתור 'ניקוי דיסק'.

חלונות 95/98

הערה: ייתכן והכלי 'מנקה הדיסק' לא יהיה קיים בגרסאות מסוימות של חלונות 95. במקרה שכזה ניתן לנסות ולעדכן את גרסת חלונות באתר של מיקרוסופט.

לחץ: הפעל->תוכניות->עזרים->כלי מערכת->מנקה הדיסק.
לחילופין: לחץ על 'המחשב שלי'. לחץ לחיצה ימנית על הכונן הקשיח (למשל, C) ובחר 'מאפיינים'. לחץ על הכפתור 'ניקוי דיסק'.

השימוש במנקה הדיסק

כל מערכות חלונות

בהפעלה הראשונית, סורק הדיסק יחשב את כמות המקום הניתנת לפינוי. עם סיום פעולה זו, יוצג חלון עם אפשרויות.

כלי המתקן שגיאות בדיסק.

אחורה: הרגלים נכונים בעבודה עם קבצים