הראשים הקוראים/כותבים

קריסת ראש

קריסת ראש (Head Crash) הוא אחד מצירופי המילים המפחידים ביותר לכל משתמש מחשב.

המונח "קריסת ראש" מתאר מצב שבו הראש שורט את שטח פני הדיסק, גורם לדיסק נזק פיזי, ותוך כדי כך גורם לאיבוד מידע יקר ערך.

קריסת הראש נוצרת משתי סיבות עיקריות:

חלקיק הנתקע מתחת לראש

לעתים עלול חלקיק קטן של חומר להתקע בדיוק במרווח שבין הראש למשטח. הלחץ שמופעל מהראש גורם לחלקיק לשרוט את הדיסק ולהרוס מידע (אם נקח בחשבון שהדיסק מסתובב יותר מ-100 פעמים בשנייה, הנזק שנגרם עשוי להיות עצום). כדי למנוע מצב כזה, נבנים דיסקים ב"מעבדה סטרילית" שבה נוקה האוויר מכל החלקיקים מלבד החלקיקים הקטנים ביותר שבאוויר, בכדי למנוע מצב שכזה. משנבנה הדיסק, הוא לא נאטם (כדי שיוכל להסתגל לשיוניים בלחץ האוויר), אך מותקן בו מסנן מיוחד, שמנקה את האוויר שנכנס מחלקיקים לא רצויים.

טלטול של הדיסק הקשיח

לעתים עלול זעזוע של הדיסק לגרום לראש לגעת לרגע במשטח ולשרוט אותו. בכדי למנוע זאת, נבנים הראשים (והזרוע המכנית) מחומרים קשיחים יותר, ומושמים בתוך מתקנים בולמי-זעזועים מיוחדים (בדיסקים קשיחים של מחשבים ניידים). כמו כן, כיום מצפים את הפלטות בשכבה דקיקה של חומר ציפוי, היכול לספוג שריטות קלות מבלי לאבד מידע.

עם זאת, מומלץ מאוד שלא לטלטל דיסק קשיח תוך כדי פעולתו, מכיוון שהסיכון עדיין קיים.

אחורה: מרווח הקריאה בין הראש הקורא/כותב לבין מגש הנתונים

קדימה: טכנולוגיות ראשי קריאה/כתיבה