מערכת הקבצים

שאלון להעמקת הידע

בהמשך העמוד מוצג שאלון המיועד לסייע בלימוד הנושא, ולקבלת משוב לגבי רמת הידע בו.
בכל שלב תוצג שאלה רב-ברירתית ("אמריקאית") לגבי הנושא. יש לבחור בעזרת העכבר מבין את הנכונה מבין התשובות האפשריות המוצגות. ניתן גם לעבור לשאלה הבאה מבלי לבחור תשובה. מומלץ לעשות זאת כאשר לא יודעים את התשובה, כדי לקבל משוב טוב יותר. אחרי הכל, אין טעם רב בניחוש...

תוך כדי מילוי השאלון ניתן לראות את כמות התשובות הנכונות עד כה. בסיום השאלון יוצג סיכום של כמות התשובות הנכונות, וכמו כן יופיע לחצן המאפשר לסקור את התשובות אחת-אחת ולראות את התשובה שנבחרה יחד עם התשובה הנכונה.

השאלוןאחורה: מבנה הדיסק הלוגי: מחיצות