הכנה לשימוש

הכנת דיסק קשיח לשימוש

תהליך השמשת דיסק חדש תלוי במערכת ההפעלה אותה תרצו להתקין.

חלונות XP, 2000 ומערכות לינוקס חדשות דוגמת Mandrake ו-Redhat

לשם התקנת מערכות יש להכניס את תקליטור ההתקנה לכונן התקליטורים. אחר-כך יש להפעיל את המחשב כך שהוא יופעל מכונן התקליטורים (ע"פ רוב זה נעשה אוטומטית). אשף ההתקנה המתאים יעלה (למשל, אשף התקנת חלונות XP) וידריך אתכם דרך כל שלבי הכנת הדיסק הקשיח, עם הסברים מפורטים.

חלונות 95, 98, ME

יש צורך להכין מראש את הדיסק הקשיח באמצעות תוכנת FDISK. ראו: הכנת דיסקט אתחול בחלונות 98 ו-הכנת דיסק חדש לשימוש באמצעות FDISK.

דיסק המתווסף לדיסק קיים

אם יש בידכם דיסק המתווסף לדיסק קיים, ולא תותקן עליו מערכת הפעלה, תוכלו להשתמש ב-FDISK כמתואר ב-הכנת דיסק חדש לשימוש באמצעות FDISK, או להשתמש בתוכנה המסחרית Partition Magic.

אחורה: השמשת דיסק המחובר למחשב

קדימה: הכנת דיסקט אתחול בחלונות 98