הראשים הקוראים/כותבים

טכנולוגיות ראשי קריאה/כתיבה

להלן סקירה קצרה של טכנולוגיות ראשי קריאה/כתיבה:

טכנולוגיות ראשוניות (Ferrite Heads, Metal-in-gap Heads)

בטכנולוגיות אלו הוצב סליל נחושת בקצה הראש. דרך סליל הנחושבת הועבר הזרם, והשדה המגנטי הושרה דרך הרווח שבאמצע הסליל. בטכנולוגיות אלו היה הראש תריך לרחף בגובה רב מעל הדיסק, בגלל הייצור הלא-מדויק, והעובדה שהסליל העבה דרש שדות מגנטיים חזקים בכדי לפעול היטב.

ראשים אלו נפוצים בדיסקים בנפחים של 10MB-100MB.

טכנולוגית הסרט הדק (Thin Film)

בטכנולוגיה זו יוצרו ראשים הפועלים על עקרון דומה לזה של הקודמים להם, אלא ששיטת הייצור השתנתה לחלוטין. באמצעות שיטות פוטוליתוגרפיות (המשמשות גם בייצור מעבדים, וגם בציפוי פלטות הנתונים בטכנולוגית הסרט הדק, ראו: חומרי הבניה של פלטות הנתונים בדיסק הקשיח) מיוצר הראש בדיוק רב ובשליטה מלאה של היצרן. הראש התקטן מאוד במימדיו ואפשר היה לקרבו אל פני הדיסק.

ראשים אלו נפוצים בדיסקים בנפחים של 100MB-1000MB.


צמד ראשים קוראים/כותבים בטכנולוגית הסרט הדק

טכנולוגית התנגדות מגנטית (Magnetic Resistance)

טכנולוגיה מהפכנית זו שינתה לחלוטין את הדרך בה מתבצעת הקריאה מהדיסק. במקום להשתמש בסליל מלופף שהשדה המגנטי גורם למעבר זרם דרכו, משתמשת טכנולוגיה זו בחומר שהתנגדותו משתנה כאשר השדה המגנטי משתנה. חישן מיוחד מזהה את השיוני בהתנגדות, וכך יכולה להתבצע קריאה מהדיסק.

היתרון בטכנולוגיה זו היא שבקריאה לא עובר זרם חזק בראש, ולכן לא נוצרים שדות מגנטיים חזקים - דבר המאפשר לקרב את הראש אל הדיסק ללא חשש משינוי המידע בו.

טכנולוגיה זו אילצה את היצרנים לפצל את החלק הקורא והחלק הכותב בראש. אך הופקו מכך כמה יתרונות. למשל, מספר מועט של סלילים על ראש הקריאה/כתיבה אפשר כתיבה מהירה, אך הקשה על הקריאה. כעת, היצרנים היו חופשיים להקטין את מספר הסלילים בראש הכתיבה.

לטכנולוגיה זו מגבלות משלה, אך היא שופרה בדורות מתקדמים יותר.

ראשים המשתמשים בטכנולוגיה זו נפוצים בנפחים של 1GB-30GB.

טכנולוגיות מתקדמות (Giant & Colossal Magnetic Resistance)

טכנולוגית ה-Giant Magnetic Resistance פותחה ע"י חברת I.B.M והיא הטכנולוגיה השלטת כיום בשוק. טכנולוגיה זו מנצלת תגליות במחקר ובהנדסת חומרים על מנת לשפר את יעילות מנגנון הקריאה. טכנולוגיה זו נפוצה בנפחים של 30GB-75GB. טכנולוגית ה-Colossal Magnetic Resistance היא פיתוח מתקדם עוד יותר בכיוון זה, והיא זו הנמצאת בדיסקים הקשיחים המודרניים ביותר.

אחורה: הסבר על קריסת ראש קורא/כותב

קדימה: קביעת המיקום בדיסק על-ידי הראש הקורא/כותב