מערכת הקבצים

מבנה הדיסק הלוגי: מחיצות

כדי לטפל בבעיות הנגרמות כתוצאה משימוש בדיסקים גדולים (בזבוז מקום עקב גושים גדולים, למשל), ניתן לחצוץ כל דיסק בצורה לוגית, כך שהמחשב יתייחס אל הדיסק הקשיח כאל כמה דיסקים קשיחים קטנים יותר.

יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
כאשר מותקנות כמה מערכות הפעלה במחשב (למשל, חלונות ולינוקס) יושבת כל מערכת במחיצה משלה.

המחיצות בדיסק מתחלקות למחיצות עיקריות ולמחיצות לוגיות.

מחיצות עיקריות (Primary Partitions)

לכל דיסק קשיח יכולות להיות עד ארבע מחיצות עיקריות. כל מערכת הפעלה חייבת לשבת על מחיצה עיקרית משלה. אם אין מערכת הפעלה נוספת, מומלץ להשתמש במחיצות לוגיות ולא במחיצות עיקריות.

מחיצות לוגיות (Logical Partitiona)

לכל מחיצה עיקרית ניתן להוסיף עוד מחיצות המשויכות אליה, הנקראות מחיצות לוגיות. אין הבדל בין המחיצה העיקרית למחיצה לוגית, מלבד העובדה שלא ניתן להתקין מערכת הפעלה על מחיצה לוגית, אלא רק על מחיצה עיקרית. כל המחיצות הלוגיות המשויכות למחיצה עיקרית מסוימת נמצאות במעטפת הנקראת מחיצה מורחבת (Extended Partition).

אחורה: מבנה הדיסק הלוגי: גושים

קדימה: בחן את עצמך: מערכת הקבצים