ארגון הנתונים הפיזי

מגזרים (sectors)

יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
מגזר הוא יחידת המידע הקטנה ביותר שהראש הקורא/כותב מסוגל לפנות אליו. הראש הקורא/כותב אינו כותב פיסת מידע אחת כל פעם (בייט) אלא 512 בכל פעם (512 בייט). מגזר הוא, אם כן, יחידה בגודל 512 בייט (בדרך כלל).

יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית. בית מכיל מספר בין 1 ל- 256..
יחידת המידע הבסיסית. בית מכיל מספר בין 1 ל- 256..
יחידת המידע הבסיסית. בית מכיל מספר בין 1 ל- 256..
בין כל שני מגזרים קיים רווח קטן אשר בו נשמר מידע תפעולי של הדיסק (כמו מידע המסייע לראש להתמצא בסביבתו). המרווח הזה נקרא המרווח הבין-מגזרי.

יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
כמות המגזרים בדיסק עצומה, ושמירת טבלה המתארת את תוכנו של כל מגזר גוזלת זמן רב: אי לכך משתמשות מערכות ההפעלה בגושים.
יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.

אחורה: הסבר כללי על ארגון הנתונים הפיזי בדיסק הקשיח

קדימה: מסילות