ארגון הנתונים הפיזי

מסילות (tracks)

אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.
מסילה מורכבת מכל המגזרים והמרווחים הבין-מגזריים הנמצאים על פלטת נתונים מסוימת, במרחק קבוע מציר הסיבוב של הדיסק.

יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.
המסילה היא יחידת הנתונים הגדולה ביותר שראש קורא/כותב מסוים יכול לקרוא מבלי שייאלץ לנוע. אי-לכך, קריאתה של מסילה היא מהירה מאוד, בניגוד לקריאה של מגזרים המפוזרים על-פני מסילות שונות, המאלצות את הראש לנוע ממקום למקום ומבזבזות זמן יקר.
יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.
אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.
אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.

אחורה: מגזרים

קדימה: גלילים