מערכת הקבצים


ארגון קבצים בעולם האמיתי...

בחלק ארגון הנתונים הפיזי על פלטות הנתונים מוסבר כיצד מחולק המידע שנשמר על גבי הדיסק. אולם נשאלת השאלה כיצד יודע המחשב היכן יושב המידע הרצוי לו. בכדי לדעת זאת, צריך המחשב לשמור מעין טבלה שבה רשום היכן נמצאת כל פיסת מידע שנכתבה לדיסק. טבלה זו היא, בגדול, מערכת הקבצים.

מערכת הקבצים בעצמה נשמרת גם היא על גבי הדיסק הקשיח, ומי שפונה אליה הוא הגורם הדואג לאתחל את המחשב ומערכת ההפעלה: ה- BIOS.

בחלק זה יוסברו מאפייניה של מערכת הקבצים וכן מערכות הקבצים הסטנדרטיות של חלונות.

דפים בנושא זה:

  1. הסבר כללי על מערכת הקבצים
  2. הבדלים עיקריים בין מערכות קבצים שונות
  3. מערכות הקבצים בחלונות: FAT, FAT32, NTFS
  4. טבלת השוואה בין מערכות הקבצים השונות
  5. מבנה הדיסק הלוגי: גושים
  6. מבנה הדיסק הלוגי: מחיצות
  7. בחן את עצמך: מערכת הקבצים

קדימה: הסבר כללי על מערכת הקבצים