פלטות הנתונים

בדיסק קשיח ביתי נמצא בין פלטה אחת לחמש פלטות המונחות זו על זו. בין כל שתי פלטות זמוכות מונחת טבעת-ריווח, שמטרתה לשמור על מרחק קבוע בין הפלטות.

מספר הפלטות בערמה מוגבל ע"י גובהו של הדיסק הקשיח, שנקבע באופן תקני בתור אינץ' אחד. כמות רבה יותר של פלטות תגרום לאצירת חום רב בתוך הדיסק, דבר שעלול לגרום לחומר ממנו עשויים המגשים להתרחב מעט, ובכך לפגום באמינות הקריאה.

רוחב הפלטות גם הוא מוגבל: ככל שהפלטה רחבה יותר כך היא פחות יציבה, ולא ניתן לסובבה במהירויות גבוהות. כיום, כשהדגש ניתן בעיקר לביצועים ופחות לנפח אכסון, חשוב יותר ליצרנים להגביר את קצב הסיבוב, ולא את נפח האכסון.

ערמת הפלטות מסתובבת כמקשה אחת, בעזרת מנוע מיוחד המסובב אותה במהירות קבועה. כיום, המהירויות המקובלות הן 5,400 או 7,200 סיבובים לדקה. בדיסקים מתקדמים ניתן להגיע ל-10,000 ואף ל-15,000 סיבובים לדקה!

אחורה: הסבר כללי על פלטות הנתונים בדיסק הקשיח

קדימה: חומרי הבניה של פלטות הנתונים בדיסק הקשיח