ארגון הנתונים הפיזי

גושים (blocks)

יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
הגוש הינו אוסף של כמה מגזרים. בדרך-כלל בין 4 ל-64. גודל הגוש נקבע ע"י מערכת ההפעלה, ומטרתו להקטין את הטבלה שמחזיקה מערכת ההפעלה, ומטרתה לסמן באילו מגזרים נמצא כל קובץ. הגוש נקבע באופן מלאכותי בתור יחידת הקריאה/כתיבה הקטנה ביותר שבה מערכת ההפעלה תשתמש, וכך מאוחסן בכל גוש רק קובץ אחד (או חלק מקובץ אחד), וטבלת ההקצאות קטנה.
יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
כל גוש נמצא כולו בתוך מסילה אחת ויחידה.

יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.
אולם, מהלך זה טומן בחובו גם שתי בעיות של בזבוז מקום:

בזבוז מקום בתוך הגושים
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.

ככל שהגוש גדול יותר, כך גדל הסיכוי שרוב השטח בתוכו מבוזבז, עקב קבצים קטנים מאוד המאוחסנים בגושים גדולים מאוד. אם ישנם קבצים קטנים רבים בדיסק, הבזבוז עשוי להיות משמעותי ביותר.

יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
בזבוז מקום בסוף המסילה
אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.

ייתכן ויישארו בסופה של מסילה מספר מגזרים קטן, שלא ניתן לצרפו לגוש אחד. מגזרים אלו בלתי שמישים (מכיוון שמערכת ההפעלה עובדת אך ורק עם גושים) ולכן מתבזבזים. אם הבזבוז מתרחש בסופן של כל המסילות בדיסק, הרי שמדובר כבר בסדר גודל משמעותי של בזבוז.

יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.
אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.
אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.

עם זאת, כיום חשובה יותר המהירות מהנפח, ואי-לכך מגרעות אלו עדיין אינן הופכות את שיטת הגושים ללא-כדאית, וזו עדיין השיטה המקובלת היחידה לעבודה מול דיסק קשיח.

יחידת המידע הבסיסית איתה עובדת מערכת ההפעלה, מכילה בין 2 ל- 64 מגזרים.

אחורה: גלילים

קדימה: תמצית: ארגון הנתונים הפיזי