התקנה פיזית

לפני שניגש להתקנה עצמה, שומה עלינו להכיר את הדיסק מבחוץ, את חיבוריו וכיווניו.
להלן דיסק לדוגמא, המובא ראשית ממבט עילי:


דיסק קשיח, מבט עילי

כפי שניתן לראות, על הדיסק מודפסות הוראות רבות. שימו לב לשם היצרן (Western Digital) המופיע בפינה השמאלית עליונה.
מעט מתחת, בשורה שמעל ארבעת הברקודים, מופיע המפרט של הדיסק (מעט מטושטש בתמונה). במפרט זה מצוין הנפח (במקרה זה, 6.4 ג'יגה-בייט) כמו גם מספר המגזרים ומספר הראשים הקוראים/כותבים.

יחידת המידע הבסיסית על הדיסק הקשיח.
מיליארד (בד"כ ביחס לבייט). ג'יגה-בייט מספיק לכ-200 קבצי מוסיקה, או שני משחקי מחשב.
יחידת המידע הבסיסית. בית מכיל מספר בין 1 ל- 256..
אין צורך של ממש בנתונים אלו, אלא במקרים מיוחדים. כיום, המחשב מזהה לבד את סוג הדיסק ומאפייניו. עם זאת, ישנה הוראה חשובה מאוד על גבי הדיסק, אך אנו נתייחס אליה בהמשך.

כעת ניגש להכיר את חיבורי הדיסק השונים:


חיבורי הדיסק הקשיח

כפי שניתן לראות, ישנם שלושה חיבורים עיקריים. חיבור IDE/ATA אחראי להעברת מידע מהדיסק אל המחשב, אזור הג'אמפרים אינו בדיוק חיבור, אולם יש לכוונו בהתאם למספר הדיסקים במחשב, וחיבור החשמל מספק לדיסק הקשיח את החשמל הנצרך לפעולתו.

אחורה: התקנה פיזית של דיסק קשיח במחשב

קדימה: כיוון ג'אמפרים בדיסק