סריקת דיסק

סריקת הדיסק היא פעולה פשוטה ומהירה שמטרתה לאתר שגיאות המתרחשות מדי פעם בדיסק (אפילו בדיסקים תקינים) ולתקן אותן. בפרק זה תוכלו ללמוד כיצד לסרוק את הדיסק, וכן להבין מעט לעומק במה מדובר.

דפים בנושא זה:

  1. הסבר על שגיאות הנוצרות בדיסק
  2. השימוש בכלי 'סורק הדיסק'

קדימה: הסבר על שגיאות הנוצרות בדיסק