סריקת דיסק

סורק הדיסק הינו כלי סטנדרטי המגיע עם כל מערכת הפעלה מסוג חלונות. ישנן חלופות של חברות אחרות (להבדיל ממיקרוסופט, שהינה היצרנית של חלונות), אך אין הבדל משמעותי, ומומלץ להסתפק בכלי זה.

כלי המתקן שגיאות בדיסק.

הפעלת סורק הדיסק

כלי המתקן שגיאות בדיסק.

חלונות 2000/XP

בחלונות 2000/XP ישנה בעיה בסריקת דיסק שנמצא בשימוש כרגע. אם ברצונכם לסרוק דיסק הנמצא בשימוש (למשל, הדיסק עליו מותקנת מערכת ההפעלה חלונות - בד"כ כונן C) ייתכן ותצטרכו להפעיל מחדש את המחשב. כמו כן, ייתכן וגרסת החלון של סורק הדיסק תעצור באמצע הסריקה ותדווח שאינה מסוגלת להמשיך ולסרוק את הדיסק. במקרה כזה, יש להשתמש בגרסת שורת-הפקודה של סורק הדיסק.

כלי המתקן שגיאות בדיסק.
כלי המתקן שגיאות בדיסק.
(גרסת חלון של סורק הדיסק)לחץ: הפעל->המחשב שלי. בחר דיסק קשיח אותו תרצה לסרוק (למשל: C) ולחץ עליו עם הלחצן הימני. בחר 'מאפיינים' ואז עבור לחוצץ 'כלים'. לחץ על הלחצן של 'בדוק עכשיו' תחת הנושא של 'בדיקת שגיאות'.
כלי המתקן שגיאות בדיסק.
(גרסת שורת-פקודה של סורק הדיסק): לחץ הפעל->הרץ. ייפתח חלון שורת פקודה. כתוב בו: "Chkdsk /f C:" (בלי המרכאות).אם ברצונך לסרוק כונן אחר (לא C), החלף את האות C באות של הכונן אותו אתה מעוניין לסרוק.

כלי המתקן שגיאות בדיסק.

חלונות 95/98

לחץ: הפעל->תוכנות->עזרים->כלי מערכת->סורק הדיסק.

כלי המתקן שגיאות בדיסק.
לחילופין: לחץ על המחשב שלי. בחר דיסק קשיח (למשל: C) ולחץ עליו עם הלחצן הימני. בחר 'מאפיינים' ואז עבור לחוצץ 'כלים'. לחץ על הלחצן של 'בדוק עכשיו' תחת הנושא של 'בדיקת שגיאות'.

שימוש בסורק הדיסק

כלי המתקן שגיאות בדיסק.

חלונות 2000/XP

(גרסת חלון): סמן את התיבה 'תיקון שגיאות אוטומטי'. לחץ 'התחל'.
(גרסת שורת-פקודה): ההוראות שניתנו בסעיף הקודם כבר גורמות לסורק הדיסק שיתחיל לפעול. אם ביקשת לסרוק כונן הנמצא בשימוש כרגע, תקבל את ההודעה הבאה:

כלי המתקן שגיאות בדיסק.
Chkdsk cannot run because the volume is in use by another
process. Would you like to schedule this volume to be
checked the next time the system restarts? (Y/N)

לחץ על Y. בפעם הבאה שתפעיל מחדש את המחשב, סורק הדיסק יפעיל את עצמו אוטומטית בטרם עליית מערכת ההפעלה.

כלי המתקן שגיאות בדיסק.

חלונות 95/98


בחר את הכונן אותו אתה מעוניין לסרוק. אם אתה חושד שנגרם לדיסק נזק פיזי, סמן את התיבה 'סריקה יסודית'. סריקה זו מוודאת שאכן כל הדיסק כשיר לכתיבה, ואם לא, היא מסמנת את האיזורים בהם 'אסור' לכתוב לדיסק. לחץ 'התחל'.

אחורה: הסבר על שגיאות הנוצרות בדיסק