פלטות הנתונים

צפיפות הנתונים (Areal Density) בדיסק נקבעת ראשית כל על-ידי חומר הציפוי של פלטת הנתונים, ושנית ע"י מידת הדיוק של הראש הקורא/כותב.

צפיפות הנתונים בדיסק נקבעת כמכפלתם של שני מדדים אחרים:

צפיפות מסילות (Track Density)
אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.

צפיפות מסילות בודקת כמה מסילות נוכל למצוא לאורך אינץ' אחד של רדיוס במגש הנתונים.

אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.
אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.
לדוגמא, הקוטר של דיסק רגיל הוא 3.74 אינץ'. מכאן שהרדיוס שלו הוא 1.87 אינץ'. אם נקח בחשבון שהחלק האמצעי שלו חלול (בגלל המוט של מנגנון הסיבוב העובר לאורך כל המגשים), נמצא שהשטח הזמין לנתונים נמצא על רדיוס של כ-1.2 אינץ'. אם במגש כולו ישנן 22,000 מסילות, הרי שמחישוב פשוט נקבל צפיפות של 18,333 מסילות לאינץ'.

אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.
אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.
צפיפות נתונים קווית (Linear Density)

HELPME צפיפות הנתונים הקווית מתארת את צפיפות הביטים בכל מסילה. כדי לחשבה לוקחים את כמות הביטים במסילה ומחלקים באורך המסילה. לדוגמא, אם יש בידינו מסילה באורך 3.14 אינץ', ובתוכה יש 628,000 ביטים, הרי שנקבל צפיפות נתונים קווית של 200,000 ביטים לאינץ' - עבור המסילה שבחרנו. צפיפות הנתונים הקווית משתנה ממסילה למסילה, ובד"כ משתמשים בצפיפות הנתונים הקווית המקסימלית.

אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.
אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.
אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.
אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.
אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.

המחשה של דיסק מחולק למגזרים ומסילות. במציאות הם כמובן קטנים בהרבה...

באופן עקרוני, בעבר הכילו כל המסילות בדיוק את אותה כמות מידע. הדבר גרם לבזבוז רב במסילות הרחוקות מהמרכז, שהיו ארוכות יותר, אך עדיין הכילו בדיוק אותה כמות מידע (ואי לכך צפיפות המידע בהן היתה קטנה יותר). כיום מסילות באורכים שונים מכילות כמויות מידע שונות, אך עדיין נוטות המסילות הפנימיות להיות בעלות צפיפות גבוהה יותר לעומת החיצוניות.

אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.
אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.
אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.
אוסף כל המגזרים על משטח מסוים הנמצאים במרחק זהה מהמרכז.

כתיבת נתונים בצפיפות משתנה - ככל שמתרחקים מהמרכז ישנם יותר מגזרים על מסילה

מכפלת שני מדדים אלו נותנת, כאמור, את צפיפות הנתונים בדיסק (הנמדדת בביטים לאינץ' רבוע).

לעתים, מובאת צפיפות הנתונים ביחידות של ג'יגה-ביט לפלטה. מדד זה קל בהרבה לחישוב, אבל יש לשים לב שכל הפלטה זהה, כאשר משווים שני דיסקים שצפיפות הנתונים שלהם מובאת בצורה הזו!

מיליארד (בד"כ ביחס לבייט). ג'יגה-בייט מספיק לכ-200 קבצי מוסיקה, או שני משחקי מחשב.

אחורה: חומרי הבניה של פלטות הנתונים בדיסק הקשיח

קדימה: בחן את עצמך: פלטות הנתונים