הכנה לשימוש

הכנת דיסק חדש לשימוש

תהליך הכנת דיסק לשימוש עוסק בעיקר בחציצה (Partitioning) של הדיסק, והוא הכרחי בטרם ייעשה שימוש בדיסק. בחלק זה נלמד איך הדבר נעשה במערכות הפעלה שונות.

דפים בנושא זה:

  1. דף מידע ראשי בנושא הכנת דיסק קשיח לשימוש
  2. הכנת דיסקט אתחול בחלונות 98
  3. הכנת דיסק חדש לשימוש באמצעות FDISK
  4. מחיקת מחיצות בדיסק באמצעות FDISK
  5. יצירת מחיצות בדיסק באמצעות FDISK
  6. קביעת מחיצה פעילה באמצעות FDISK
  7. שימוש ב-Format לאתחול מחיצות

קדימה: דף מידע ראשי בנושא הכנת דיסק קשיח לשימוש