בתוך הדיסק

הסברים מפורטים על רכיבי הדיסק השוניםפרק זה מיועד למעמיקים, המעוניינים להבין לעומק כיצד פועל הדיסק. פרק זה מבוסס באופן כזה או אחר על הקורס 'ארגון קבצים' של אוניברסיטת בר-אילן, ואי-לכך הפרק מקיף ויסודי. אלו שאינם מעוניינים בהסברים מעמיקים ימצאו הסברים פשטניים בפרקים האחרים:

דפים בנושא זה:

  1. תיאור ויזואלי של חלקי הדיסק הקשיח
  2. פלטות הנתונים בדיסק הקשיח
  3. הראשים הקוראים/כותבים בדיסק הקשיח
  4. ארגון הנתונים הפיזי על פלטות הנתונים
  5. מערכת הקבצים בדיסק הקשיח
  6. ממשקים לתפעול הדיסק הקשיח